Kills TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR FEUFPS_TTV 92 149,286 6,633,726 24,710
2 AVATAR huya17797964 4,796 143,916 324,645 24,753
3 AVATAR Apryze 22,736 142,568 484,858 116,229
4 AVATAR DJ Region 122,857 1,445,521 5,632
5 AVATAR T1_KaronPe 1,483 118,057 516,570
6 AVATAR sF_FatalFlaw 24,177 83,996 20,869,180 5,253
7 AVATAR X_Anytime 4,925 80,691 15,025,585 46,297
8 AVATAR EdisonArm 78,808 17,841,940 82,820
9 AVATAR SteveYoR_TTV 62 78,319 3,154,497 966
10 AVATAR sF DIEGOSAURS 3,328 78,114 7,788,571 48,832
Damage TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR Bili21855480_An 24,513 21,630,435
2 AVATAR Blushy 7,678 21,474,836 9,247
3 AVATAR TicTaks_x 1,921 21,474,836 135
4 AVATAR sF_FatalFlaw 24,177 83,996 20,869,180 5,253
5 AVATAR Kaleid0scope 4,515 21,971 19,892,133 25,984
6 AVATAR perfect noob 9,284 19,471,723 70,617
7 AVATAR triIIaGus 13,367 71,721 18,533,700 1,181
8 AVATAR GOD_SIN_MASTER 2,512 18,134,159 60,417
9 AVATAR EdisonArm 78,808 17,841,940 82,820
10 AVATAR CR_Ras_LOG 5,470 77,835 17,339,760 20,009