Kills TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR NRG Apryze 83 145,129 57,657 344
2 AVATAR @blushy dm for OF link 131,144 407,965 159,251
3 AVATAR Sgt.Slapahoe 1,442 110,264 29,022,740 34
4 AVATAR ZALAMORT GAMING.GOV.AR 27 107,906 35,844 40,625
5 AVATAR depressed 78 94,665 22,113,988 723
6 AVATAR DEEGS 3,477 91,715 10,364,904 63,920
7 AVATAR Watt's up?.. Get it? 87,679 20,475,887 51,058
8 AVATAR FEEU 16,430 84,928 8,439,223 93,587
9 AVATAR SharpTaine 83,368 19,165,244
10 AVATAR Main Maggie EU 4,925 82,516 15,531,932 36,575
Damage TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR Sgt.Slapahoe 1,442 110,264 29,022,740 34
2 AVATAR depressed 78 94,665 22,113,988 723
3 AVATAR TicTaks_x 893 21,474,836 3,479
4 AVATAR rFaide 15,105 21,058,606 111,406
5 AVATAR triiiagus 13,367 79,322 20,983,966 1,181
6 AVATAR Watt's up?.. Get it? 87,679 20,475,887 51,058
7 AVATAR Twitch_oRyzAe 75,483 20,283,975
8 AVATAR #au23dud3 4,515 26,180 20,277,235 31,824
9 AVATAR Jump24k | Twitch 76,111 19,849,760 15,486
10 AVATAR SharpTaine 83,368 19,165,244