# Nick Level Games Total Kills Total Damage Total Headshots
1 AVATAR LG_ShivFPS 2615 131,378 31,235,201 97,791
2 AVATAR Lncid 1734 4,515 1,476 30,273,243 1,320
3 AVATAR Apryze 2616 21,217 135,003 21,996,078 1,944
4 AVATAR Roar_ColourSnow 1256 1,644 21,630,435
5 AVATAR TicTaks_x 2163 94,934 21,474,836 135
6 AVATAR sF_FatalFlaw 1955 23,063 77,323 19,471,625 113
7 AVATAR Boomsh4kalak4 1820 82,469 18,994,306 70,617
8 AVATAR trillaGus-1606263377 1754 13,367 68,922 17,762,862 1,181
9 AVATAR Twitch_oRyzAe 1657 60,104 15,670,842
10 AVATAR CR_Ras_LOG 1612 5,470 68,736 15,647,993 20,009
11 AVATAR GOD_SIN_MASTER 2472 61,896 15,290,493 60,417
12 AVATAR Awu4 1739 62,274 15,041,597 24,631
13 AVATAR 60hertz_v 884 351 229 14,767,551
14 AVATAR eU_lyr1c 1462 68,213 14,354,750
15 AVATAR T1_Parkha 1613 1,446 58,842 14,287,591 57,197
16 AVATAR EdisonARM 1450 63,788 14,123,682 66,031
17 AVATAR Fix 1869 1,148 42,191 13,925,437 78,289
18 AVATAR Twitch_Zedtrick 1968 48,984 13,573,482
19 AVATAR STR1KERZAO 1980 285 53,084 13,566,793 66,267
20 AVATAR twitch_hundredz 1815 49,110 13,441,696
21 AVATAR 1baiano 1693 52,432 13,421,327 65,998
22 AVATAR DoryuuZ 1908 3,693 64,746 13,160,414 14,560
23 AVATAR X_Anytime 1594 4,715 74,742 12,988,095 37,644
24 AVATAR JES_EMILIAZII 1259 54,689 12,874,293 5,160
25 AVATAR Roar_sanblue 1111 27,162 12,865,628 14,607
26 AVATAR FA_Esteban2_TTV 1019 4,305 25,038 12,778,872 16,107
27 AVATAR lDeny 1609 50,649 12,580,234 57,709
28 AVATAR 1GirthTV 1547 53,849 12,547,207 64,193
29 AVATAR DisAssault 1756 48,617 12,463,434 868
30 AVATAR YukipediaNecst 2232 63,933 12,216,788
31 AVATAR DoodleBob69 1507 52,346 12,214,720 60,445
32 AVATAR XzZiE_FB 1452 57,437 12,134,047 1,595
33 AVATAR HE_ahn2e 1834 516 59,522 12,107,601 37,972
34 AVATAR sYnceDez 1347 12 50,583 11,760,181 43,936
35 AVATAR HadiVurGazaGetir 1424 53,113 11,728,389
36 AVATAR GolbangeMuchim 1100 8,486 51,462 11,705,767
37 AVATAR popseongg 1454 1,430 51,425 11,627,111 50,410
38 AVATAR YEONI-_-4 741 6,692 11,600,880
39 AVATAR GosuKou 1760 441 11,596,610 504
40 AVATAR Twitch_blushy 3212 92,686 11,413,058 108
41 AVATAR MJ_zetzkoa 846 101 439 11,404,648 2,613
42 AVATAR Finalefeliz 480 87 58 11,394,661 6,891
43 AVATAR aceu 1358 57,556 11,314,550
44 AVATAR TacosDeArepa-1605940365 1502 50,106 11,261,968 53,347
45 AVATAR Twitch_Mkaz 1533 48,270 11,258,517 4,137
46 AVATAR BirnoOCE_TTV 2422 52,161 11,086,353 42,020
47 AVATAR twitch-M1zery_dx 1022 48,748 11,006,510 44,268
48 AVATAR NowUSeeLoK 1306 9,433 46,425 10,941,428 2,062
49 AVATAR Neeniee 1351 42,946 10,936,572
50 AVATAR TTV_ShulkN 608 8,145 40,438 10,879,988
51 AVATAR 200iq_nasty 1638 505 10,854,734 316
52 AVATAR ifz-Murph1 1306 41,396 10,656,873 49,883
53 AVATAR Amitlah 1588 51,801 10,649,154 60,746
54 AVATAR MaTaFeeeeeeeeeee 1497 47,721 10,484,550 81
55 AVATAR twitch_poyolege 1019 37,229 10,470,170
56 AVATAR AMPLFY-Romano-FB 696 21,675 10,459,020
57 AVATAR GrandTaesikHal 1834 543 41,779 10,444,147
58 AVATAR Aquagadaisuki 981 39,169 10,366,221
59 AVATAR GinchaaaN 1358 304 35,220 10,320,411 28,524
60 AVATAR SST_shomaru7 1579 47,684 10,307,582
61 AVATAR ItsGoodfella0_0 945 11 46,069 10,302,807 14,552
62 AVATAR Zer0_EXO 1405 49,549 10,271,309 4,102
63 AVATAR LoeJeez 1185 45,148 10,187,497 17,798
64 AVATAR CaiBYanxi 1396 41,336 10,171,304
65 AVATAR Alyndaq 1059 10,158,984
66 AVATAR smysmysmysmythj 1781 144 46,216 10,010,032 48,822
67 AVATAR ttvTSoonami 1151 41,426 9,952,251
68 AVATAR TwitchTV_FLEX 2474 43,778 9,885,896
69 AVATAR Vandlqkeee 955 39,109 9,882,178 39,909
70 AVATAR MrStealurKill_TV 2129 629 34,890 9,740,594 3,110
71 AVATAR Wolfien94 1221 38,725 9,699,180 43,790
72 AVATAR KyawataNz 1073 43,041 9,683,244
73 AVATAR ATH-JARO 1036 40,511 9,610,283
74 AVATAR xxVLDxx 1203 10,400 36,835 9,599,634 2,275
75 AVATAR ImMadnessCLG 1104 28 39,706 9,580,416
76 AVATAR CaptainKushBBZ 1375 40,879 9,578,686 45,937
77 AVATAR TTV_Otaku_NaZe 1238 38,431 9,561,455
78 AVATAR SST_hikaruFrench 1581 32,241 9,539,261 55,417
79 AVATAR 227TuesS 1087 38,912 9,524,926 45,370
80 AVATAR ChoSikDongMool 1784 30,523 9,493,499 40,272
81 AVATAR w1ngmankr 1281 45,869 9,445,294 42,941
82 AVATAR savvyG_NG 844 43,364 9,442,547
83 AVATAR Kaleid0scope 1168 78 36,010 9,286,681 33,172
84 AVATAR HS_Arsen 925 37,427 9,268,900 37,920
85 AVATAR A1_18alen 948 38,665 9,224,753 43,951
86 AVATAR Defectio-iwnl- 1261 35,210 9,222,461 37,794
87 AVATAR Danbroh 1139 35,350 9,181,710
88 AVATAR mrchadb 1428 35,130 9,148,165 41,522
89 AVATAR RecluseRR 1301 36,232 9,119,892 38,275
90 AVATAR Macherie_o 1212 730 34,281 9,110,410
91 AVATAR SimpDeej 1639 3,846 37,503 9,096,700 41,421
92 AVATAR AverageAden 2253 47 41,954 9,054,650
93 AVATAR JGS_GangNeng 686 19 4,668 9,033,280 453
94 AVATAR QieTV_BaoNu 1386 44,137 9,027,726 1,795
95 AVATAR Lemonista 1016 40,150 9,005,669 46,437
96 AVATAR A3E_JieLun 1155 5,931 38,809 8,995,285 16,455
97 AVATAR TwichChamggaeguk 1406 4,379 43,998 8,872,798 29,940
98 AVATAR Camaronii 1416 37,781 8,866,886 2,817
99 AVATAR U_ShotGun 1089 36,636 8,847,507
100 AVATAR BeaScifi 1103 29 8,828,236 38,415