# Nick Level Games Total Kills Total Damage Total Headshots
1 AVATAR 18?24! 2477 21,828 5,246 1,292,382 98,655
2 AVATAR LG_ShivFPS 5121 10,699 2,631,159 97,791
3 AVATAR Orcaaaaaaaaa 2920 182 681 200,828 95,987
4 AVATAR Fixzao 2425 1,148 46,776 15,438,461 86,802
5 AVATAR SAxxxy.Co 2534 53,939 15,251,078 84,827
6 AVATAR Meztlih 2370 17,194 15,100,093 83,929
7 AVATAR strikerzaofps 1980 285 63,037 16,301,254 77,926
8 AVATAR WH_Dedsecq 2936 58,333 273,323 70,648
9 AVATAR Crimsix10 6488 16,430 62,184 8,439,223 70,357
10 AVATAR DEEGS 2609 3,477 94,234 11,011,417 67,290
11 AVATAR rip-1658773231 3725 54,202 12,458,566 66,082
12 AVATAR AzLitteFy 2907 58,075 15,236,549 64,905
13 AVATAR >w< 1327 49,123 11,631,962 63,053
14 AVATAR 13saiJC 3319 55,649 338,370 61,413
15 AVATAR Loba#3 osu!taiko#550 1992 45,213 12,841,872 60,897
16 AVATAR GOD_SIN_MASTER 5481 4,206 798,754 60,417
17 AVATAR ddldidd 2183 50,984 10,200,867 58,519
18 AVATAR SST_hikaruFrench 1581 32,241 9,539,261 55,417
19 AVATAR TSM_Alux 1446 4,271 51,664 6,113,059 53,425
20 AVATAR ZETA_SudetakiN 2468 25,223 3,772,026 52,757
21 AVATAR Exelleree 2262 4,033 754,835 52,608
22 AVATAR Nayr_Sm 1517 54,175 11,769,136 52,544
23 AVATAR OXG_Protectful 3080 270 49,682 12,091,802 52,229
24 AVATAR ShirochanGS2 2459 28,683 51,525
25 AVATAR Watt's up?.. Get it? 4735 87,679 20,475,887 51,058
26 AVATAR XEDOTH.ttv 1132 3,536 32,583 6,032,462 51,004
27 AVATAR sYnceDez 1534 12 60,089 13,530,737 50,876
28 AVATAR RepublicOfGamers 1973 1,852 863 1,744,196 50,410
29 AVATAR mMalenia 1990 5,743 1,392,618 50,382
30 AVATAR MKN_kawase 3168 261 71,529 15,697,476 50,258
31 AVATAR cuk991217 97 16,000 50,200
32 AVATAR ifz-Murph1 1306 41,396 10,656,873 49,883
33 AVATAR KNG_maydeelol 1288 8,693 7,100 10,744,677 49,465
34 AVATAR smysmysmysmythj 1781 144 46,216 10,010,032 48,822
35 AVATAR SZ_rpr 2164 1,069 35,816 11,035,459 48,416
36 AVATAR 18AlenNb 948 42,052 10,103,075 47,868
37 AVATAR RTN_divinity 1498 40,489 9,319,468 47,747
38 AVATAR TTvACEKTM7 896 193 32,629 8,005,221 47,514
39 AVATAR lIlIIIllIlII 960 28,679 4,754,652 47,019
40 AVATAR Ophelx 1513 132 40,387 3,918,200 47,003
41 AVATAR Lemonista 1016 40,150 9,005,669 46,437
42 AVATAR CaptainKushBBZ 1375 40,879 9,578,686 45,937
43 AVATAR kzkz21 1855 45,745
44 AVATAR Maresu 1087 38,912 9,524,926 45,370
45 AVATAR LM_Daehyun 1849 35,192 1,489,160 45,167
46 AVATAR Kirito-1658381682 982 39,244 8,994,835 44,668
47 AVATAR UberCoomer 1759 1,697 37,065 6,943,891 44,337
48 AVATAR M1zery_Dx 1516 65,148 14,894,799 44,268
49 AVATAR ControverziaI 1571 7,003 53,161 13,875,393 44,246
50 AVATAR TTVsshayate0421 4184 5,089 5,280 9,653,674 44,020
51 AVATAR Wolfien94 1221 38,725 9,699,180 43,790
52 AVATAR mtftce 334 1,073 9,440 1,994,656 43,340
53 AVATAR Oziee 1095 298 43,319
54 AVATAR n0ted 572 78 24,877 6,354,620 43,280
55 AVATAR Shotapan 1715 29,285 9,058,003 43,202
56 AVATAR wthighness444 2102 28,090 7,125,928 42,845
57 AVATAR asue2brother 1588 27,098 8,212,304 42,573
58 AVATAR DF_YusCN 1101 46 38,009 5,732,088 42,369
59 AVATAR BruhhNannaa 2507 39,960 10,537,402 42,290
60 AVATAR null 2688 10,167 46 13,384 42,126
61 AVATAR Vandlqkeee 1552 40,732 9,882,178 41,969
62 AVATAR MjuseTTVPredBTW 466 33,323 41,769
63 AVATAR FR33KODAKBLACK 1390 37,146 8,756,147 41,726
64 AVATAR Liiquiddd 1265 24,718 2,014,213 41,550
65 AVATAR mrchadb 1428 35,130 9,148,165 41,522
66 AVATAR i dont know you lil bro 1639 3,846 37,503 9,096,700 41,421
67 AVATAR 999999999xxx 2133 47,593 11,123,526 41,274
68 AVATAR ibNiftyTV 1175 29,818 7,865,783 40,776
69 AVATAR IAMUsainBoIt 119 8,028 1,375,048 40,775
70 AVATAR Defectio 1261 39,364 10,401,670 40,750
71 AVATAR Re1ce_09 1559 4,550 1,956,800 40,370
72 AVATAR YZK_KOU_twitch 2221 22,709 742,935 40,321
73 AVATAR Washington 86 16,700 6,388,100 40,100
74 AVATAR NPC_Maktuh_TV 1560 490 35,547 673,220 39,898
75 AVATAR Twitch_YedPedTH 1714 5,330 41,583 5,148,718 39,885
76 AVATAR fz1qun-865582534 180 9,258 1,615,245 39,864
77 AVATAR Twitch_pakaaaa 787 31,215 7,742,252 39,569
78 AVATAR R33L4X 5162 2,686 15,917 2,562,345 38,817
79 AVATAR CRYZTALIZEDcggg 1823 43,910 8,828,236 38,415
80 AVATAR XiaoBawang-nb 240 239 38,388
81 AVATAR E36_ahn2e 3892 516 23,482 754,708 37,972
82 AVATAR ItsmeDabi 1236 36,486 8,208,264 37,934
83 AVATAR HS_Arsen 925 37,427 9,268,900 37,920
84 AVATAR NoBack_Push 3592 27,207 10,885,547 37,772
85 AVATAR BusarU_WXR 1394 168 20,595 521,916 37,737
86 AVATAR FROSTYBEEEE 868 20,825 4,989,635 37,472
87 AVATAR MissClic_TV 1442 10,355 43,602 679,916 37,170
88 AVATAR Hidrotyzed 1554 234 8,502,419 37,065
89 AVATAR TwitchxNIHILIST_ 1906 678 214,831 37,014
90 AVATAR 1Back_fps 1456 8,039 647,585 36,956
91 AVATAR ssozung 1447 19,210 6,379,116 36,941
92 AVATAR whiteLily_VT 1955 10,024 112,578 36,647
93 AVATAR Main Catalyst EU 1757 4,925 74,890 13,802,818 36,575
94 AVATAR NabPower 1297 33,539 7,828,341 36,428
95 AVATAR BUDIOS 1259 385 39,325 15,397 36,357
96 AVATAR ChopZweed 1537 6,012 618,857 36,338
97 AVATAR Amused-Leader00 1181 33,460 7,747,219 35,964
98 AVATAR RVG_DemonSams 1311 14,823 35,683
99 AVATAR 91Tv_BigCousin 1641 33,032 7,293,555 35,517
100 AVATAR RIG_Tempplex 1730 34,585 9,773,335 35,217