# Nick Level Games Total Kills Total Damage Total Headshots
1 AVATAR LG_ShivFPS 3075 41,575 10,268,405 97,791
2 AVATAR EdisonArm 2297 82,681 18,603,651 88,547
3 AVATAR Fix 1869 1,148 46,365 15,280,036 85,810
4 AVATAR strikerzaofps 1980 285 63,037 16,301,254 77,926
5 AVATAR Cuachic 2091 60,396 13,174,212 75,013
6 AVATAR perfect noob 2101 11,605 1,106,658 70,617
7 AVATAR 1baiano 2130 5,662 13,921,987 68,456
8 AVATAR rh4 2399 66,683 9,445,294 67,517
9 AVATAR 1GirthTV 1547 55,659 12,999,307 66,383
10 AVATAR TRACKINGMASTER69 1655 54,202 12,458,566 66,082
11 AVATAR WH_Dedsecq 1841 55,510 273,323 66,079
12 AVATAR rFaide 1747 56,579 14,686,780 62,235
13 AVATAR GOD_SIN_MASTER 3530 2,824 18,134,159 60,417
14 AVATAR EcR1x 1609 52,694 13,197,094 60,276
15 AVATAR SST_hikaruFrench 1581 32,241 9,539,261 55,417
16 AVATAR TSM_Alux 1446 4,271 51,664 6,113,059 53,425
17 AVATAR DF_3Mz 1966 938 700,782 52,608
18 AVATAR TheSm7 1243 47,794 11,769,136 52,544
19 AVATAR Protectful 1929 270 49,238 12,091,802 52,229
20 AVATAR twitch-maydeelol 1168 8,693 8,714 11,090,009 51,185
21 AVATAR BIRNOOOOOO 3880 11,723 238,705 51,058
22 AVATAR XEDOTH.ttv 1132 3,536 32,583 6,032,462 51,004
23 AVATAR sYnceDez 1347 12 59,489 13,530,737 50,876
24 AVATAR Linemovile 1727 1,852 863 1,744,196 50,410
25 AVATAR Rush_LDiao 933 34,698 286,223 50,382
26 AVATAR Twitch_Maurosan 1681 2,074 49,897
27 AVATAR ifz-Murph1 1306 41,396 10,656,873 49,883
28 AVATAR sF DIEGOSAURS 1937 3,328 78,731 7,788,571 48,832
29 AVATAR smysmysmysmythj 1781 144 46,216 10,010,032 48,822
30 AVATAR TTvACEKTM7 896 193 32,629 8,005,221 47,514
31 AVATAR Niveus_Hyacinth 960 27,427 4,754,652 47,019
32 AVATAR Ophelx 1513 132 40,387 3,918,200 47,003
33 AVATAR Lemonista 1016 40,150 9,005,669 46,437
34 AVATAR CaptainKushBBZ 1375 40,879 9,578,686 45,937
35 AVATAR 227TuesS 1087 38,912 9,524,926 45,370
36 AVATAR RecluseRR 1301 41,030 10,392,105 44,877
37 AVATAR UberCoomer 1759 1,697 37,065 6,943,891 44,337
38 AVATAR twitch-M1zery_dx 1022 48,748 11,006,510 44,268
39 AVATAR ControverziaI 1125 7,003 39 44,246
40 AVATAR Shuraudino77 1453 177 38,842 44,199
41 AVATAR KOR_Soulworker 3168 295 58,958 44,030
42 AVATAR A1_18alen 948 38,665 9,224,753 43,951
43 AVATAR Wolfien94 1221 38,725 9,699,180 43,790
44 AVATAR mtftce 334 1,073 9,440 1,994,656 43,340
45 AVATAR wthighness444 2102 28,090 7,125,928 42,845
46 AVATAR DF_YusCN 1101 46 38,009 5,732,088 42,369
47 AVATAR G2_Kirito 982 37,614 8,570,695 42,146
48 AVATAR Vandlqkeee 1552 40,732 9,882,178 41,969
49 AVATAR BruhhNanna 1648 35,711 10,486,543 41,954
50 AVATAR MjuseTTVPredBTW 466 33,323 41,769
51 AVATAR FR33KODAKBLACK 1390 37,146 8,756,147 41,726
52 AVATAR Liiquiddd 1265 24,718 2,014,213 41,550
53 AVATAR mrchadb 1428 35,130 9,148,165 41,522
54 AVATAR SimpDeej 1639 3,846 37,503 9,096,700 41,421
55 AVATAR 1hp_Crippz 1192 33,555 6,866,661 40,831
56 AVATAR ibNiftyTV 1175 29,818 7,865,783 40,776
57 AVATAR IAMUsainBoIt 119 8,028 1,375,048 40,775
58 AVATAR Defectio 1261 37,969 9,976,337 40,750
59 AVATAR VitoneWithManaos 1665 74,900 40,625
60 AVATAR Re1ce_09 809 42,027 1,956,800 40,370
61 AVATAR n0ted 572 78 23,194 5,817,010 39,916
62 AVATAR NPC_Maktuh_TV 1560 490 35,547 673,220 39,898
63 AVATAR Twitch_YedPedTH 1714 5,330 41,583 5,148,718 39,885
64 AVATAR fz1qun-865582534 180 9,258 1,615,245 39,864
65 AVATAR RTN_divinity 1148 34,307 7,855,975 39,636
66 AVATAR Twitch_pakaaaa 787 31,215 7,742,252 39,569
67 AVATAR JUP_SudetakiN 1509 25,931 3,772,026 38,980
68 AVATAR ChoSikDongMool 2776 29,638 9,233,252 38,948
69 AVATAR BeaScifi 1103 29 8,828,236 38,415
70 AVATAR XiaoBawang-nb 240 239 38,388
71 AVATAR ahn2e 2405 516 5,048 12,107,601 37,972
72 AVATAR ItsmeDabi 1236 36,486 8,208,264 37,934
73 AVATAR HS_Arsen 925 37,427 9,268,900 37,920
74 AVATAR ddldidd 1487 38,428 6,911,696 37,745
75 AVATAR BusarU_WXR 1394 168 20,595 521,916 37,737
76 AVATAR Uall_Dec4landTTV 1422 4,093 8,565,789 37,493
77 AVATAR FEUFPS_TTV 4411 92 77,903 9,433,930 37,489
78 AVATAR FROSTYBEEEE 868 20,825 4,989,635 37,472
79 AVATAR MissClic_TV 1442 10,355 42,387 167,687 37,170
80 AVATAR Hidrotyzed 1554 234 8,502,419 37,065
81 AVATAR 1Back_fps 1456 8,039 647,585 36,956
82 AVATAR Twitch_UnkoTinko 1496 39,452 7,476,787 36,647
83 AVATAR X_Anytime 1594 4,925 82,258 15,453,637 36,575
84 AVATAR NabPower 1297 33,539 7,828,341 36,428
85 AVATAR BUDIOS 1259 385 38,605 15,397 36,351
86 AVATAR CEMPAL-47K 1181 33,161 7,747,219 35,964
87 AVATAR RVG_DemonSams 1311 14,823 35,683
88 AVATAR 91Tv_BigCousin 1641 33,032 7,293,555 35,517
89 AVATAR RIG_Tempplex 1338 31,805 8,947,146 35,217
90 AVATAR Acizok 805 31,776 7,761,614 35,187
91 AVATAR smagic-from-nX 1165 24,618 35,056
92 AVATAR OMB_PONNZ 934 33,676 8,291,250 35,016
93 AVATAR 1R4Fe 1178 37,087 8,677,462 34,814
94 AVATAR BrainBooster22TV 1192 6,769 29,675 6,187,930 34,725
95 AVATAR Oitaaaaaa- 1154 32,532 8,075,138 34,692
96 AVATAR staryks 1012 909 32,504 8,554,609 34,646
97 AVATAR APL_UtaNoUta 1857 1,197 313,247 34,580
98 AVATAR NRG_Frexs 932 29,602 7,691,151 34,525
99 AVATAR Twitch_MavvyBuny 903 50 7,860,337 34,493
100 AVATAR TTVsshayate0421 3859 5,089 40,150 9,653,674 34,394