# Nick Level Games Total Kills Total Damage Total Headshots
1 AVATAR Apryze 2616 21,298 135,316 21,996,078 1,944
2 AVATAR 5GMY_SuaiMingYue 834 4,796 133,390 324,645 24,753
3 AVATAR LG_ShivFPS 2615 132,001 31,246,841 97,791
4 AVATAR FEUTTV_FIVER5gg 3313 92 130,455 1,484,223 5,158
5 AVATAR TFranQ__FB 2985 2,463 118,293 1,701,739 11,401
6 AVATAR J4Y1_KR 1265 114,493 1,445,521 5,632
7 AVATAR TicTaks_x 2256 97,892 21,474,836 135
8 AVATAR Twitch_blushy 3212 92,686 11,413,058 108
9 AVATAR T1_KaronPe 1370 1,483 92,339 516,570
10 AVATAR Boomsh4kalak4 1841 83,043 19,143,648 70,617
11 AVATAR Pocochen 1157 81,434 1,078,342
12 AVATAR SteveYoR_TTV 1968 62 78,241 3,029,923 966
13 AVATAR sF_FatalFlaw 2067 23,063 77,323 19,471,625 113
14 AVATAR DIEGOSAURS69 1937 3,115 77,217 7,533,082 48,832
15 AVATAR X_Anytime 1594 4,925 76,645 13,253,305 38,735
16 AVATAR rtziiNTTV_FIVER5gg 2610 2,686 70,759 2,153,670 8,948
17 AVATAR CaIamiti 1733 70,330 6,795,121
18 AVATAR https://www.twitch.tv/phazingg 935 69,907 8,010,132
19 AVATAR CR_Ras_LOG 1612 5,470 69,271 15,768,483 20,009
20 AVATAR trillaGus-1606263377 1754 13,367 68,922 17,762,862 1,181
21 AVATAR eU_lyr1c 1462 68,437 14,406,973
22 AVATAR PROD-RYZEN5-2600 1422 67,822 8,198,042 140
23 AVATAR DoryuuZ 1908 3,693 64,746 13,160,414 14,560
24 AVATAR YukipediaNecst 2232 63,933 12,216,788
25 AVATAR EdisonARM 1450 63,788 14,123,682 66,031
26 AVATAR SapppyNUTS 1590 63,281 49,459 575
27 AVATAR rizaRn1_TTV 1567 63,211 2,614,856
28 AVATAR Awu4 1739 62,274 15,041,597 24,631
29 AVATAR GOD_SIN_MASTER 2472 61,896 15,290,493 60,417
30 AVATAR HE_ahn2e 1931 516 60,565 12,107,601 37,972
31 AVATAR Twitch_oRyzAe 1657 60,328 15,737,235
32 AVATAR Buayaalangit 1091 1,314 60,323 2,791,933
33 AVATAR T1_Parkha 1613 1,446 58,958 14,323,438 57,301
34 AVATAR alelu 1471 783 58,769 200,856 12,794
35 AVATAR twitch-Euriece 1688 57,804 6,185,633 3,307
36 AVATAR aceu 1358 57,609 11,325,680
37 AVATAR XzZiE_FB 1452 57,437 12,134,047 1,595
38 AVATAR JAMISAURS 1362 17 54,722 1,809,566 4,927
39 AVATAR JES_EMILIAZII 1259 54,689 12,874,293 5,160
40 AVATAR cszzilong 652 54,401
41 AVATAR 1GirthTV 1547 53,849 12,547,207 64,193
42 AVATAR HadiVurGazaGetir 1424 53,113 11,728,389
43 AVATAR STR1KERZAO 1980 285 53,084 13,566,793 66,267
44 AVATAR KOR_appa 2438 826 52,866 72,520
45 AVATAR BRT-artiNN1 1278 4,540 52,478 4,408,929 61,938
46 AVATAR 1baiano 1693 52,432 13,421,327 65,998
47 AVATAR BirnoOCE_TTV 2820 52,428 10,899,549 42,020
48 AVATAR DoodleBob69 1507 52,346 12,214,720 60,445
49 AVATAR Amitlah 1588 51,801 10,649,154 60,746
50 AVATAR TSM_Alux 1446 4,271 51,664 6,113,059 53,425
51 AVATAR twitch_stooj 1718 51,514
52 AVATAR GolbangeMuchim 1100 8,486 51,462 11,705,767
53 AVATAR popseongg 1454 1,430 51,425 11,627,111 50,410
54 AVATAR Pukislav2009 1759 1,697 51,021 2,744,736 22,512
55 AVATAR CrizHicks 1861 183 50,968 67,490 781
56 AVATAR VintaGe-UwU 1808 50,736 216,854 327
57 AVATAR lDeny 1609 50,649 12,580,234 57,709
58 AVATAR 200iq_nastY 1638 11,868 50,592 111,666 316
59 AVATAR sYnceDez 1347 12 50,583 11,760,181 43,936
60 AVATAR Zenquad 727 13,000 50,474 5,461,306
61 AVATAR TacosDeArepa-1605940365 1502 50,106 11,261,968 53,347
62 AVATAR Zer0_EXO 1405 49,549 10,271,309 4,102
63 AVATAR BiLi-22042311 1369 49,394 7,433,953
64 AVATAR twitch_hundredz 1815 49,110 13,441,696
65 AVATAR RRQ_CimCam 1562 4 48,998 2,484,486
66 AVATAR Twitch_Zedtrick 1968 48,984 13,573,482
67 AVATAR twitch-M1zery_dx 1022 48,748 11,006,510 44,268
68 AVATAR DisAssault 1756 48,617 12,463,434 868
69 AVATAR SST_shomaru7 1579 48,313 10,518,901
70 AVATAR Twitch_Mkaz 1533 48,270 11,258,517 4,137
71 AVATAR MaTaFeeeeeeeeeee 1497 47,721 10,484,550 81
72 AVATAR twitch_NoctizFPS 1059 46,911 4,772,892 30,130
73 AVATAR Nelsinho7xTTV 1408 46,896
74 AVATAR Crush_WeiYi 1491 46,871 148,676 12,491
75 AVATAR NowUSeeLoK 1306 9,433 46,425 10,941,428 2,062
76 AVATAR Voyota_Tupra 1201 168 46,415 6,618,845 1,824
77 AVATAR smysmysmysmythj 1781 144 46,216 10,010,032 48,822
78 AVATAR ItsGoodfella0_0 945 11 46,069 10,302,807 14,552
79 AVATAR TwitchTV_FLEX 2545 45,926 10,491,473
80 AVATAR SwiftDecimation 1581 155 45,885 654,959 186
81 AVATAR w1ngmankr 1281 45,869 9,445,294 42,941
82 AVATAR Niveus_Hyacinth 960 45,754 4,754,652 47,019
83 AVATAR Z3_Vitone 923 45,612 40,625
84 AVATAR 1Exens 1141 238 45,288 600,411 2,161
85 AVATAR Fallnik 1093 45,239 8,437,543 37,238
86 AVATAR LoeJeez 1185 45,148 10,187,497 17,798
87 AVATAR Dimetrodonn 1299 2,623 45,047 2,614,347 1,672
88 AVATAR Twitch_Wek3n 1702 45,028 1,531,051
89 AVATAR Cruelty-Brans 1219 45,010 14,963
90 AVATAR iKevvs 1282 44,942 4,337,981 16,269
91 AVATAR That_is_this 1743 44,564 3,784,296 19,740
92 AVATAR TWITCH_BruKing 1194 44,377 7,767,246
93 AVATAR WH_Dedsecq 1171 44,365 273,323 51,062
94 AVATAR iCLIMAXinTTVs 1249 17 44,358
95 AVATAR TwichChamggaeguk 1436 4,379 44,342 8,872,798 29,940
96 AVATAR QieTV_BaoNu 1386 44,137 9,027,726 1,795
97 AVATAR Douyu_KaelQAQ 1308 158 43,876 136,960 3,710
98 AVATAR Eikse 1270 43,499 4,326,993 9,142
99 AVATAR scalp3 983 43,456 7,758,925
100 AVATAR savvyG_NG 844 43,364 9,442,547