# Nick Level Games Total Kills Total Damage Total Headshots
1 AVATAR facebook_TFranQ 4188 2,381 62,757 2,155,777 11,401
2 AVATAR FEUFPS_TTV 4051 92 148,973 6,633,726 24,710
3 AVATAR Blushy 3712 5,157 21,474,836 108
4 AVATAR TTVsshayate0421 3545 5,089 35,825 9,653,674 34,394
5 AVATAR BABYKING 3516 2,686 31,273 503,728 8,948
6 AVATAR NoBack_Push 3515 4,230 3,704,554 10,335
7 AVATAR BirnoOCE_TTV 3408 11,723 238,705 51,058
8 AVATAR GOD_SIN_MASTER 3220 2,512 18,134,159 60,417
9 AVATAR TwitchTV_FLEX 3215 6,373 12,808,954
10 AVATAR Apryze 3102 22,736 142,568 484,858 116,229
11 AVATAR sF_thekine 3010 32,375
12 AVATAR SapppyNUTS 2953 1,901 49,459 575
13 AVATAR Rogue 2904 18,730 5,419,107 31,362
14 AVATAR KOR_Soulworker 2784 295 58,958 44,030
15 AVATAR ChoSikDongMool 2776 29,638 9,233,252 38,948
16 AVATAR JUMP24k 2715 22,194 5,557,228 15,486
17 AVATAR LG_ShivFPS 2707 39,713 10,064,128 97,791
18 AVATAR TicTaks_x 2684 1,921 21,474,836 135
19 AVATAR NeIsinho7x 2657 54,710
20 AVATAR twitch_R0CH1TV 2611 1,175 66,828 15,751,652 1,693
21 AVATAR Cn_asaran 2508 61,445
22 AVATAR DerDerSpeeDErmaN 2505 66,076 11,728,389
23 AVATAR Mildom_kurome 2503 20,020
24 AVATAR sF_FatalFlaw 2490 24,177 83,996 20,869,180 5,253
25 AVATAR COL_FunFPS 2438 16,364 645,322 11,438
26 AVATAR KOR_appa 2438 826 55,992 72,520
27 AVATAR EixWais 2436 69,453 2,078,569
28 AVATAR YukipediaNecst 2430 70,950 12,216,788
29 AVATAR HE_ahn2e 2369 516 5,048 12,107,601 37,972
30 AVATAR DN Zeroplus 2364
31 AVATAR Roman3best 2357 11,041 2,871,976 12,561
32 AVATAR PaWs-iwnl 2356 1,231
33 AVATAR GOD_SUSHI_MASTER 2335 680 22,468 7,146,094 13,260
34 AVATAR AwuaTV 2300 1,403 17,250,595 24,631
35 AVATAR Euriece 2281 57,804 6,185,633 1,507
36 AVATAR Calamiti 2277 12,222 6,795,121
37 AVATAR AverageAden 2253 47 41,954 9,054,650
38 AVATAR Doryuu 2230 3,693 60,088 13,160,414 14,560
39 AVATAR GosuKou 2205 441 11,596,610 504
40 AVATAR SteveYoR_TTV 2204 62 78,319 3,154,497 966
41 AVATAR RC_Anemone 2194 1,855
42 AVATAR syurapon4 2186 48,866 12,164,592
43 AVATAR ColleenQwQ 2180
44 AVATAR AGE 37 FUNKY 2179 16,389 5,752,560 8,121
45 AVATAR TTV_YoloModeTV 2167 5,269 51,707
46 AVATAR ARC4NA-w- 2144 36,323 34
47 AVATAR LFT_0ppai 2133 49,086 12,463,434 868
48 AVATAR MrStealurKill_TV 2129 629 34,890 9,740,594 3,110
49 AVATAR Liberta_6nx 2127 157
50 AVATAR EdisonArm 2120 78,808 17,841,940 82,820
51 AVATAR Error 438 Not Found 2119 2,431 13,461 919,607 6,227
52 AVATAR Naisu_M6 2105 8,281 2,074,872
53 AVATAR Fa1ry087_yt 2090 27,777 7,503,356
54 AVATAR 4000-1613236551 2086 1,940
55 AVATAR That_is_this 2081 47,778 3,784,296 23,682
56 AVATAR mituhati38 2078 10,094 3,228,344
57 AVATAR TSM_ImperialHa1 2077 58,430 13,731,492 68,088
58 AVATAR RIG_788 2067 40,183 11,239,359 9,222
59 AVATAR -1612342379 2061 3,528 899,684
60 AVATAR ALN_agroni 2035 2,970 6,682,282
61 AVATAR Setunally 2032 5,283 3,144 7,373,790 30,785
62 AVATAR jamejyS 2028 527
63 AVATAR RakyThought 2014 1,452 3,493,811
64 AVATAR Banana_Banana_wt 2006 25,192 5,272,853 1,694
65 AVATAR triIIaGus 2002 13,367 71,721 18,533,700 1,181
66 AVATAR 666Gaejobnom666 1995 31,307 8,276,993 32,352
67 AVATAR SG_Pinky_aby 1994 82 22,606 54,381
68 AVATAR strikerzaofps 1980 285 63,037 16,301,254 77,926
69 AVATAR BotShanti 1980 3,797 29,977 6,879,357
70 AVATAR Inginminum-Xo 1974 2,771
71 AVATAR perfect noob 1971 9,284 19,471,723 70,617
72 AVATAR Twitch_Zedtrick 1968 48,984 13,573,482
73 AVATAR TwichChamggaeguk 1967 4,391 15,622 545,629 29,940
74 AVATAR CR_kawase_KNR 1966 499 14,809 1,935,196 34,126
75 AVATAR ShuraMoji 1963 849 4,328,396
76 AVATAR Agustabb 1952 38,566 334,142
77 AVATAR sF DIEGOSAURS 1937 3,328 78,114 7,788,571 48,832
78 AVATAR heki3 1930 1,551 503,915
79 AVATAR Protectful 1929 270 49,238 12,091,802 52,229
80 AVATAR RAY_Raizy 1927 8,980 8,792,650 6,619
81 AVATAR GinderMann 1923 40,494 7,568,604 11,838
82 AVATAR 7sGm_Jw 1921 28,690 6,051,850 25,246
83 AVATAR FreddBoat 1918 112
84 AVATAR Boki_Tn 1903 17,517 4,489,897
85 AVATAR Mqutx 1899 1,424
86 AVATAR SST_missy 1887 102
87 AVATAR Masytoo_Twitch 1886 37,246 9,166,675
88 AVATAR furaku3 1885 2,237
89 AVATAR COG_Sakuya 1883 10,799 2,817,874
90 AVATAR OUT 1879 136 2,935,486 2,680
91 AVATAR 23RPM 1879 6,630 1,549,470 4,597
92 AVATAR KanikamaDX 1878 5,333 1,401,280 5,672
93 AVATAR DF_3Mz 1876 938 700,782 51,911
94 AVATAR HEZ_Splash 1875 2,350 42,806 10,939,539 8,201
95 AVATAR Fix 1869 1,148 46,365 15,280,036 85,810
96 AVATAR Amitlah 1868 56,178 1,033,432 68,048
97 AVATAR Purge_ASKYY 1866 25,440 5,879,742 4,600
98 AVATAR TacosDeArepa 1864 49,913 11,261,968 53,347
99 AVATAR CrizHicks 1861 183 50,968 67,490 781
100 AVATAR TheLickingGame 1859 16,945 40,651 11,143,934