Bầy Quạ Tham Lam

Bầy Quạ Tham Lam

Region
Noxus Noxus
Mana
1
Type
Bài phép
Rarity
HIẾM

Fast
Fast spells can be played at any time, but allow the opponent to respond.

Description : Gây 4 sát thương lên 1 bài quân nếu bài quân đó đã bị thương hoặc Bị Choáng.