Tùy Tùng Đóng Băng

Tùy Tùng Đóng Băng

Region
Freljord Freljord
Mana
1
Type
Địa Danh
Rarity
THƯỜNG

Đếm Ngược Từ 9 : Triệu hồi 1 lá Băng Vệ Tùy Tùng.