Muhafazahane

Muhafazahane

Region
Shurima Shurima
Mana
2
Type
Yer
Rarity
ENDER

Geri Sayım - 2 : 1 kart çekersin.