Nhà Tài Trợ Ferros

Nhà Tài Trợ Ferros

Region
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
Mana
2
Type
Bài quân
Rarity
THƯỜNG

Xuất Trận : Hình Thành 1 bài phép 6+ tiêu hao thuộc khu vực đồng minh.