Harbinger of Thralls

Harbinger of Thralls

Region
เฟรลยอร์ด เฟรลยอร์ด
Mana
2
Type
ยูนิต
Rarity
คอมมอน

เล่น : อัญเชิญ Frozen Thrall หนึ่งใบหรือเร่งเวลา Frozen Thrall ทั้งหมดของคุณ 1 รอบ