Sứ Giả Trung Thành

Sứ Giả Trung Thành

Region
Freljord Freljord
Mana
2
Type
Bài quân
Rarity
THƯỜNG

Xuất Trận : Triệu hồi 1 lá Tùy Tùng Đóng Băng hoặc đẩy nhanh tất cả lá Tùy Tùng Đóng Băng của ngươi tiến lên 1 vòng.