Kẻ Đào Ngũ

Kẻ Đào Ngũ

Region
Noxus Noxus
Mana
5
Type
Bài quân
Rarity
HIẾM

Fearsome
Can only be blocked by enemies with 3 or more Power.

Description : Ta nhận cường hóa của đồng minh ở mọi nơi.