Kolczasty Łańcuch

Kolczasty Łańcuch

Region
Bilgewater Bilgewater
Mana
4
Type
Zaklęcie
Rarity
RZADKIE

Burst
Burst spells resolve instantly. The enemy can't act before it finishes.

Grabież : Kosztuję o 2 mniej.