พิลโทเวอร์ & ซอน & เกาะแห่งเงา

 • 28,800
Region
 • 23
 • 17
Rarity
 • 6
 • 6
 • 4
 • 24
Type
 • 6
 • 10
 • 24
 • 0
 • 0
Mana Cost
1
0
12
5
9
4
3
6
0
1
2
3
4
5
6
7+