พิลโทเวอร์ & ซอน & ทาร์กอน

 • 22,600
Region
 • 23
 • 17
Rarity
 • 6
 • 6
 • 28
Type
 • 6
 • 22
 • 12
 • 0
 • 0
Mana Cost
3
5
16
10
2
1
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+