พิลโทเวอร์ & ซอน & แบนเดิลซิตี้ & น็อกซัส

 • 24,800
Region
 • 21
 • 19
Rarity
 • 6
 • 2
 • 6
 • 26
Type
 • 6
 • 16
 • 18
 • 0
 • 0
Mana Cost
3
5
12
12
3
0
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+