น็อกซัส & รูนเทอร์รา & ไอโอเนีย & พิลโทเวอร์ & ซอน & ทาร์กอน & เกาะแห่งเงา & บิลจ์วอเตอร์

 • 29,100
Region
 • 27
 • 13
Rarity
 • 6
 • 5
 • 11
 • 18
Type
 • 6
 • 20
 • 14
 • 0
 • 0
Mana Cost
0
1
14
5
13
1
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7+