เกาะแห่งเงา & บิลจ์วอเตอร์ & พิลโทเวอร์ & ซอน & รูนเทอร์รา & ชูริม่า

 • 28,100
Region
 • 28
 • 12
Rarity
 • 6
 • 3
 • 17
 • 14
Type
 • 6
 • 24
 • 10
 • 0
 • 0
Mana Cost
0
3
9
11
9
4
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+