Legends of Runeterra - Deck Gallery

Deep Sea Monsters
Cost 1 Quái Nhân Vét Cặn
3
Quái Nhân Vét Cặn
Cost 1 Vứt Bỏ
3
Vứt Bỏ
Cost 2 Cóc Gai
3
Cóc Gai
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Thợ Săn Quái Ngư
3
Thợ Săn Quái Ngư
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
2
Tử Mộc Lang Thang
Cost 4 Nhật Ký Thuyền Viên
3
Nhật Ký Thuyền Viên
Cost 4 Thủy Triều Dữ Dội
2
Thủy Triều Dữ Dội
Cost 4 Maokai
2
Maokai
Cost 5 Quyền Năng Bất Diệt
3
Quyền Năng Bất Diệt
Cost 5 Huyền Nhãn
3
Huyền Nhãn
Cost 6 Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
3
Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
Cost 7 Nautilus
3
Nautilus
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn
Cost 7 Thủy Quái Gom Xác Tàu
1
Thủy Quái Gom Xác Tàu
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Bilgewater Bilgewater
CONTROL

Basic Nautilus + Maokai Stall Deck

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
4

Nick: heyapollo

9 tháng trước