Legends of Runeterra - Deck Gallery

Lucian Fizz Rally deck
Cost 0 Uyarı Atışı
2
Uyarı Atışı
Cost 1 Fizz
3
Fizz
Cost 1 Bulutçayırlı Cithria
2
Bulutçayırlı Cithria
Cost 1 Aydınlık Saldırı
2
Aydınlık Saldırı
Cost 1 Koleksiyoncu Sihir Avcısı
2
Koleksiyoncu Sihir Avcısı
Cost 1 Çeviktüy İz Sürücü
2
Çeviktüy İz Sürücü
Cost 1 Testere Kasap
2
Testere Kasap
Cost 1 Yiğit Poro
1
Yiğit Poro
Cost 1 Kolcu Azmi
1
Kolcu Azmi
Cost 2 Lucian
3
Lucian
Cost 2 Arıt
2
Arıt
Cost 3 Işık Muhafızı, Senna
3
Işık Muhafızı, Senna
Cost 3 Amansız Takip
2
Amansız Takip
Cost 3 Çalıntı Mallar
2
Çalıntı Mallar
Cost 3 Yağdır
2
Yağdır
Cost 4 Oyunbaz Düzenbaz
2
Oyunbaz Düzenbaz
Cost 4 Hurda
2
Hurda
Cost 5 Kaypak Dalga Binicisi
1
Kaypak Dalga Binicisi
Cost 6 Sırt Sırta
1
Sırt Sırta
Cost 8 Tianna Crownguard
2
Tianna Crownguard
Cost 8 Girdap Rex
1
Girdap Rex
Bilgewater Bilgewater
Demacia Demacia
AGGRO

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
1

Nick: Nikneymsiz

8 ay önce