Legends of Runeterra - Deck Gallery

Taric Garen
Cost 1 Phi Ưng Trinh Sát
3
Phi Ưng Trinh Sát
Cost 1 Người Trao Sức Mạnh
3
Người Trao Sức Mạnh
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
1
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Đầu Bếp Chiến Trường
3
Đầu Bếp Chiến Trường
Cost 2 Tyari, Kẻ Du Hành
3
Tyari, Kẻ Du Hành
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 3 Sư Phụ Thạch Anh
3
Sư Phụ Thạch Anh
Cost 4 Taric
3
Taric
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 5 Targon Ban Phước
3
Targon Ban Phước
Cost 5 Sơn Cước Lữ Khách
3
Sơn Cước Lữ Khách
Cost 5 Rồng Thịnh Nộ
3
Rồng Thịnh Nộ
Cost 5 Garen
3
Garen
Cost 6 Cithria Can Trường
3
Cithria Can Trường
Cost 10 Thẩm Phán Toàn Quyền
3
Thẩm Phán Toàn Quyền
Demacia Demacia
Targon Targon
MIDRANGE

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
3

Nick: Garen

8 tháng trước