Legends of Runeterra - Deck Gallery

Dragon Midrange
Cost 1 Họa Sĩ Mơ Màng
3
Họa Sĩ Mơ Màng
Cost 1 Chiến Binh Solari
3
Chiến Binh Solari
Cost 2 Nữ Vệ Solari
3
Nữ Vệ Solari
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 2 Lính Gác Avarosa
1
Lính Gác Avarosa
Cost 3 Nữ Tu Solari
3
Nữ Tu Solari
Cost 3 Hang Rồng
2
Hang Rồng
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 4 Leona
3
Leona
Cost 4 Hộ Vệ Bạch Hỏa
3
Hộ Vệ Bạch Hỏa
Cost 5 Hỏa Tinh Hợp Nhất
3
Hỏa Tinh Hợp Nhất
Cost 6 Tiếng Vọng Inviolus
3
Tiếng Vọng Inviolus
Cost 6 Tiên Tri Cõi Xưa
3
Tiên Tri Cõi Xưa
Cost 10 Aurelion Sol
3
Aurelion Sol
Cost 15 Giáng Trần
1
Giáng Trần
Freljord Freljord
Targon Targon
MIDRANGE

Play stuff on curve until you hit that crazy fused firebrand+augur combo and kill everything

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
3

Nick: Crows

8 tháng trước