Legends of Runeterra - Deck Gallery

Targon Test
Cost 0 Thùng Axít
2
Thùng Axít
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Họa Sĩ Mơ Màng
2
Họa Sĩ Mơ Màng
Cost 1 Chiến Binh Solari
1
Chiến Binh Solari
Cost 1 Bản Sao Giả Mạo
1
Bản Sao Giả Mạo
Cost 1 Biểu Tượng Sứ Giả
1
Biểu Tượng Sứ Giả
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Nữ Vệ Solari
2
Nữ Vệ Solari
Cost 2 Nữ Sát Thủ Lunari
2
Nữ Sát Thủ Lunari
Cost 2 Thiên Cổ Vô Biên
2
Thiên Cổ Vô Biên
Cost 2 Voi Hú Hồn
2
Voi Hú Hồn
Cost 2 Thác Bạc
1
Thác Bạc
Cost 3 Hộ Vệ Bán Nguyệt
3
Hộ Vệ Bán Nguyệt
Cost 3 Nữ Tu Solari
2
Nữ Tu Solari
Cost 3 Nữ Tu Lunari
2
Nữ Tu Lunari
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 3 Hang Rồng
1
Hang Rồng
Cost 4 Tiên Tri Trên Núi
3
Tiên Tri Trên Núi
Cost 4 Hộ Vệ Bạch Hỏa
1
Hộ Vệ Bạch Hỏa
Cost 5 Hằng Tinh Rực Rỡ
1
Hằng Tinh Rực Rỡ
Cost 8 Phân Trí Vô Biên
1
Phân Trí Vô Biên
Cost 10 Aurelion Sol
3
Aurelion Sol
Targon Targon
Piltover & Zaun Piltover & Zaun

test

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: W170

8 tháng trước