Legends of Runeterra - Deck Gallery

New Bomb City
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
2
Bắn Cảnh Cáo
Cost 0 Đại Bác Poro
1
Đại Bác Poro
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
2
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Sát Thủ Đoạt Mệnh
2
Sát Thủ Đoạt Mệnh
Cost 1 Teemo
1
Teemo
Cost 1 Fizz
1
Fizz
Cost 1 Đàm Phán
1
Đàm Phán
Cost 2 Thêm Thuốc Nổ!
2
Thêm Thuốc Nổ!
Cost 3 Ezreal
1
Ezreal
Cost 3 Miss Fortune
1
Miss Fortune
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 4 Thợ Rèn Vui Tính
3
Thợ Rèn Vui Tính
Cost 4 Chồn Rác Ngờ Nghệch
1
Chồn Rác Ngờ Nghệch
Cost 5 Gangplank
1
Gangplank
Cost 5 Heimerdinger
1
Heimerdinger
Cost 6 Bắn Một Được Hai
3
Bắn Một Được Hai
Cost 7 Nhạc Sĩ Móc Túi
3
Nhạc Sĩ Móc Túi
Cost 7 Thôi Miên
3
Thôi Miên
Cost 7 Cung Ánh Sáng
3
Cung Ánh Sáng
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
3
Cá Sấu Thủy Triều
Cost 8 Tàu Dreadway
2
Tàu Dreadway
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
Bilgewater Bilgewater

Ello

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
3

Nick: Tigerbang0

9 tháng trước