Legends of Runeterra - Deck Gallery

Standard Nightfall Deck
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Bóng Đen Bao Phủ
2
Bóng Đen Bao Phủ
Cost 1 Chứng Điểu Styx
2
Chứng Điểu Styx
Cost 1 Ném Chồi Non
2
Ném Chồi Non
Cost 1 Hấp Thụ Linh Hồn
1
Hấp Thụ Linh Hồn
Cost 1 Biểu Tượng Sứ Giả
1
Biểu Tượng Sứ Giả
Cost 2 Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
2
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
Cost 2 Nhền Nhện Ghê Rợn
2
Nhền Nhện Ghê Rợn
Cost 2 Nữ Sát Thủ Lunari
2
Nữ Sát Thủ Lunari
Cost 2 Diana
2
Diana
Cost 2 Thiên Cổ Vô Biên
1
Thiên Cổ Vô Biên
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
1
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Thác Bạc
1
Thác Bạc
Cost 3 Hộ Vệ Bán Nguyệt
2
Hộ Vệ Bán Nguyệt
Cost 3 Tĩnh Lặng
2
Tĩnh Lặng
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
2
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Nhền Nhện Điên Cuồng
1
Nhền Nhện Điên Cuồng
Cost 3 Bóng Đêm Rình Rập
1
Bóng Đêm Rình Rập
Cost 3 Kẻ Bất Tử
1
Kẻ Bất Tử
Cost 3 Nữ Tu Lunari
1
Nữ Tu Lunari
Cost 4 Nocturne
3
Nocturne
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 5 Targon Ban Phước
1
Targon Ban Phước
Cost 5 Quyền Năng Bất Diệt
1
Quyền Năng Bất Diệt
Cost 6 Cygnus, Kẻ Vọng Nguyệt
2
Cygnus, Kẻ Vọng Nguyệt
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Targon Targon

Nightfall Keyword

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
2

Nick: Average

2 năm trước