Legends of Runeterra - Deck Gallery

Pack Yo Bags
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
2
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 2 Long Nhãn
3
Long Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Ngự Thuỷ Sư
3
Ngự Thuỷ Sư
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
1
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
1
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 4 Từ Chối
3
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
2
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
3
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 5 Thresh
3
Thresh
Cost 5 Nhập Định
3
Nhập Định
Cost 5 Karma
3
Karma
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
3
Hỏa Truyền Sư
Cost 9 Đại Suy Vong
2
Đại Suy Vong
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Ionia Ionia

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: Blackbeard

1 năm trước