Legends of Runeterra - Deck Gallery

Noxus Strike
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
3
Bắn Cảnh Cáo
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Sát Thủ Đoạt Mệnh
2
Sát Thủ Đoạt Mệnh
Cost 2 Tân Binh Bộc Phá
3
Tân Binh Bộc Phá
Cost 2 Robot Xạ Kích
3
Robot Xạ Kích
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Thủy Thủ Tàu Dreadway
2
Thủy Thủ Tàu Dreadway
Cost 2 Bản Đồ Địa Đạo Hầm Thải
2
Bản Đồ Địa Đạo Hầm Thải
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 4 Thợ Rèn Vui Tính
3
Thợ Rèn Vui Tính
Cost 4 Lên Đồ!
2
Lên Đồ!
Cost 5 Gangplank
3
Gangplank
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
2
Chú Cá Huyền Diệu
Cost 7 Cung Ánh Sáng
2
Cung Ánh Sáng
Cost 8 Tàu Dreadway
2
Tàu Dreadway
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
Bilgewater Bilgewater
AGGRO

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
2

Nick: Kazuma

3 tháng trước