Legends of Runeterra - Deck Gallery

Джарван VI+Ренектон
Cost 1 Kiệt Sức
3
Kiệt Sức
Cost 1 Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
1
Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
Cost 2 Đối Đầu
2
Đối Đầu
Cost 2 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
1
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 3 Đại Quảng Trường
3
Đại Quảng Trường
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Thủ Thế
2
Thủ Thế
Cost 4 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 4 Renekton
3
Renekton
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Hầm Mộ Phủ Cát
3
Hầm Mộ Phủ Cát
Cost 6 Jarvan IV
3
Jarvan IV
Cost 7 Gươm Boomerang
3
Gươm Boomerang
Cost 7 Phân Chia Thiên Hạ
2
Phân Chia Thiên Hạ
Cost 7 Vua Jarvan III
2
Vua Jarvan III
Shurima Shurima
Demacia Demacia

Гннптнрп6

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: Андрей

8 tháng trước