Legends of Runeterra - Deck Gallery

Lee Demacia
Cost 1 Fırla
3
Fırla
Cost 1 Aydınlık Saldırı
3
Aydınlık Saldırı
Cost 2 Yeşilkırlı İkili
3
Yeşilkırlı İkili
Cost 2 Ejderin Pençeleri
3
Ejderin Pençeleri
Cost 2 Ejderin Gözü
3
Ejderin Gözü
Cost 2 Ses Dalgası
2
Ses Dalgası
Cost 2 Ki Koruması
2
Ki Koruması
Cost 2 Geri Çekil
2
Geri Çekil
Cost 3 Prizmatik Bariyer
3
Prizmatik Bariyer
Cost 3 Gölge İnfazcı
3
Gölge İnfazcı
Cost 3 Ejderin Pulları
3
Ejderin Pulları
Cost 4 Ruh Sığınağı
2
Ruh Sığınağı
Cost 5 Lee Sin
3
Lee Sin
Cost 5 Derin Meditasyon
3
Derin Meditasyon
Cost 5 Çevikkanat Mızrakçısı
2
Çevikkanat Mızrakçısı
Ionia Ionia
Demacia Demacia

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
1

Nick: LEE

2 yıl önce