Legends of Runeterra - Deck Gallery

Porororo Dududunga
Cost 1 Người Chăm Lo Greenglade
3
Người Chăm Lo Greenglade
Cost 1 Poro Cô Đơn
3
Poro Cô Đơn
Cost 1 Diều Hâu Tiền Báo
3
Diều Hâu Tiền Báo
Cost 1 Dược Phẩm Cứng Cáp
2
Dược Phẩm Cứng Cáp
Cost 2 Gieo Mầm
2
Gieo Mầm
Cost 3 Trái Tim Can Đảm
3
Trái Tim Can Đảm
Cost 3 Rùa Lưng Vẩy
3
Rùa Lưng Vẩy
Cost 3 Poro Hùng Dũng
3
Poro Hùng Dũng
Cost 3 Bô Lão Greenglade
3
Bô Lão Greenglade
Cost 3 Bánh Quy Poro
3
Bánh Quy Poro
Cost 4 Braum
3
Braum
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Tuyết Lở
2
Tuyết Lở
Cost 4 Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
2
Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
Cost 6 Trái Tim Poro
3
Trái Tim Poro
Ionia Ionia
Freljord Freljord
COMBO

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
15

Nick: Porororo

1 năm trước