Legends of Runeterra - Deck Gallery

Arack Attack
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
3
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 1 Nhện Cưng
3
Nhện Cưng
Cost 1 Dược Phẩm Phẫn Nộ
3
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Cost 1 Cảm Giác Lạ Kỳ
3
Cảm Giác Lạ Kỳ
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 3 Vật Tế Sống
3
Vật Tế Sống
Cost 3 Nhền Nhện Điên Cuồng
3
Nhền Nhện Điên Cuồng
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 4 Ngôi Sao Đấu Trường
3
Ngôi Sao Đấu Trường
Cost 5 Nhền Nhện Đầu Đàn
3
Nhền Nhện Đầu Đàn
Cost 5 Đòn Quyết Định
2
Đòn Quyết Định
Cost 6 Bầy Đàn Thức Tỉnh
3
Bầy Đàn Thức Tỉnh
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Noxus Noxus

Spider Rush

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: Baldred

3 năm trước