Legends of Runeterra - Deck Gallery

Champless Ephemeral Dawnspeakers
Cost 1 Tầm Pháp Hộ Vệ
2
Tầm Pháp Hộ Vệ
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Quỷ Dữ Bóng Tối
1
Quỷ Dữ Bóng Tối
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Long Trảo Sư
3
Long Trảo Sư
Cost 2 Long Nhãn
3
Long Nhãn
Cost 2 Tiên Tri Bóng Đêm
1
Tiên Tri Bóng Đêm
Cost 2 Rút Lui
1
Rút Lui
Cost 3 Diễn Giả Rạng Đông
3
Diễn Giả Rạng Đông
Cost 3 Dấu Ấn Tử Thần
3
Dấu Ấn Tử Thần
Cost 3 Thủ Thế
1
Thủ Thế
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Viễn Binh Râu Bạc
2
Viễn Binh Râu Bạc
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
1
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Ren Hắc Đao
1
Ren Hắc Đao
Cost 5 Nhập Định
3
Nhập Định
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
2
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 6 Tưởng Niệm
1
Tưởng Niệm
Cost 6 Bình Minh Và Hoàng Hôn
1
Bình Minh Và Hoàng Hôn
Cost 6 Hắc Hỏa
1
Hắc Hỏa
Cost 7 Long Thần
1
Long Thần
Cost 8 Phán Quyết
1
Phán Quyết
Cost 8 Linh Hồn Bất Diệt
1
Linh Hồn Bất Diệt
Ionia Ionia
Demacia Demacia
TEMPO

A cluster

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
3

Nick: PAMwhale

11 tháng trước