Legends of Runeterra - Deck Gallery

Lvl 1 big boys
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
3
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Sát Thủ Đoạt Mệnh
3
Sát Thủ Đoạt Mệnh
Cost 1 Siêu Lừa Bi-Da
3
Siêu Lừa Bi-Da
Cost 1 Poro Cưỡng đoạt
3
Poro Cưỡng đoạt
Cost 1 Fizz
3
Fizz
Cost 1 Teemo
2
Teemo
Cost 2 Đốc Công Tóc Dựng
3
Đốc Công Tóc Dựng
Cost 3 Kẻ Buôn Lậu Hoá Chất
3
Kẻ Buôn Lậu Hoá Chất
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 4 Lên Đồ!
3
Lên Đồ!
Cost 4 Hoa Tiêu Quần Đảo
3
Hoa Tiêu Quần Đảo
Cost 4 Giáo sư Von Yipp
3
Giáo sư Von Yipp
Cost 6 Người Giao Cam
2
Người Giao Cam
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
Bilgewater Bilgewater
COMBO

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
3

Nick: heyapollo

1 năm trước