Legends of Runeterra - Deck Gallery

Deep Draws
Cost 1 Siêu Lừa Bi-Da
3
Siêu Lừa Bi-Da
Cost 1 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
2
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Chọn Bài
1
Chọn Bài
Cost 3 Thợ Săn Quái Ngư
3
Thợ Săn Quái Ngư
Cost 3 Cảnh Binh Tuần Tra
3
Cảnh Binh Tuần Tra
Cost 3 Biển Sâu Trỗi Dậy
2
Biển Sâu Trỗi Dậy
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 4 Quái Thú Đáy Sâu
3
Quái Thú Đáy Sâu
Cost 4 Chạy Đâu Cho Thoát!
3
Chạy Đâu Cho Thoát!
Cost 5 Vi
3
Vi
Cost 5 Huyền Nhãn
3
Huyền Nhãn
Cost 6 Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
2
Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
Cost 7 Thủy Quái Gom Xác Tàu
1
Thủy Quái Gom Xác Tàu
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
Bilgewater Bilgewater
TEMPO

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
10

Nick: DocFrosty

11 tháng trước