Legends of Runeterra - Deck Gallery

mushroom karma
Cost 1 Mây Nấm Độc
3
Mây Nấm Độc
Cost 1 Teemo
3
Teemo
Cost 1 Bản Sao Giả Mạo
3
Bản Sao Giả Mạo
Cost 1 Thu Về
2
Thu Về
Cost 1 Lục Lọi
2
Lục Lọi
Cost 2 Chồn Rác
3
Chồn Rác
Cost 2 Tri Thức Ngàn Năm
2
Tri Thức Ngàn Năm
Cost 2 Dấu Vết Chứng Cứ
2
Dấu Vết Chứng Cứ
Cost 2 Rút Lui
2
Rút Lui
Cost 3 Kẻ Bán Nấm Dạo
3
Kẻ Bán Nấm Dạo
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Chồn Rác Ngờ Nghệch
3
Chồn Rác Ngờ Nghệch
Cost 5 Ý Chí Ionia
2
Ý Chí Ionia
Cost 5 Nhập Định
1
Nhập Định
Cost 6 Karma
3
Karma
Cost 6 Mây Vân Thần Thú
2
Mây Vân Thần Thú
Cost 7 Nghi Thức Vi Tân
1
Nghi Thức Vi Tân
Cost 8 Ngày Tiến Bộ!
1
Ngày Tiến Bộ!
Ionia Ionia
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
TEMPO

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
7

Nick: squid

11 tháng trước