Legends of Runeterra - Deck Gallery

Elise+Kalista
Cost 0 Đồ Tể Tham Lam
2
Đồ Tể Tham Lam
Cost 1 Diều Hâu Tiền Báo
3
Diều Hâu Tiền Báo
Cost 1 Khuyển Yêu
3
Khuyển Yêu
Cost 2 Lính Gác Avarosa
3
Lính Gác Avarosa
Cost 2 Lính Canh Bị Nguyền Rủa
3
Lính Canh Bị Nguyền Rủa
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Cổ Vật Bị Ám
2
Cổ Vật Bị Ám
Cost 3 Mộc Phụ Ươm Chồi
3
Mộc Phụ Ươm Chồi
Cost 3 Kalista
3
Kalista
Cost 4 Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
2
Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
Cost 5 Lái Đò Neverglade
2
Lái Đò Neverglade
Cost 7 Ác Thần Thượng Cổ
3
Ác Thần Thượng Cổ
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Freljord Freljord

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: MooWhanX

11 tháng trước