Legends of Runeterra - Deck Gallery

Aggro
Cost 1 Phi Ưng Trinh Sát
3
Phi Ưng Trinh Sát
Cost 1 Cithria Xứ Cloudfield
3
Cithria Xứ Cloudfield
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Đầu Bếp Chiến Trường
3
Đầu Bếp Chiến Trường
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Lucian
3
Lucian
Cost 3 Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
3
Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 3 Truy Cùng Diệt Tận
2
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 4 Viễn Binh Râu Bạc
3
Viễn Binh Râu Bạc
Cost 4 Phản Đòn
3
Phản Đòn
Cost 4 Kỳ Binh Tiên Phong
3
Kỳ Binh Tiên Phong
Cost 5 Sừng Khủng Đồng Hành
3
Sừng Khủng Đồng Hành
Cost 6 Cithria Can Trường
3
Cithria Can Trường
Bilgewater Bilgewater
Demacia Demacia

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: Pro13574

10 tháng trước