Legends of Runeterra - Deck Gallery

contro swain
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
2
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Thủy Thủ Tàu Dreadway
3
Thủy Thủ Tàu Dreadway
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 3 Thợ Săn Quái Ngư
2
Thợ Săn Quái Ngư
Cost 3 Máy Chém Noxus
2
Máy Chém Noxus
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Hàng Đánh Cắp
2
Hàng Đánh Cắp
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Nhật Ký Thuyền Viên
2
Nhật Ký Thuyền Viên
Cost 5 Swain
3
Swain
Cost 8 Tàu Leviathan
3
Tàu Leviathan
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
1
Cá Sấu Thủy Triều
Noxus Noxus
Bilgewater Bilgewater
CONTROL

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: moowhanx

10 tháng trước