Legends of Runeterra - Deck Gallery

Deep control.
Cost 1 Quái Nhân Vét Cặn
3
Quái Nhân Vét Cặn
Cost 1 Vứt Bỏ
3
Vứt Bỏ
Cost 2 Cóc Gai
3
Cóc Gai
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Thợ Săn Quái Ngư
3
Thợ Săn Quái Ngư
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Biển Sâu Trỗi Dậy
2
Biển Sâu Trỗi Dậy
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
2
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Nhật Ký Thuyền Viên
2
Nhật Ký Thuyền Viên
Cost 4 Twisted Fate
1
Twisted Fate
Cost 5 Huyền Nhãn
3
Huyền Nhãn
Cost 5 Quyền Năng Bất Diệt
1
Quyền Năng Bất Diệt
Cost 6 Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
3
Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
Cost 7 Nautilus
2
Nautilus
Cost 7 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Thủy Quái Gom Xác Tàu
1
Thủy Quái Gom Xác Tàu
Cost 8 Thủy Quái Kinh Hoàng
1
Thủy Quái Kinh Hoàng
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Bilgewater Bilgewater
MIDRANGE

Jrje

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
1

Nick: Uricza123

11 tháng trước