Legends of Runeterra - Deck Gallery

aggro deep
Cost 1 Hấp Thụ Linh Hồn
2
Hấp Thụ Linh Hồn
Cost 1 Quái Nhân Vét Cặn
2
Quái Nhân Vét Cặn
Cost 1 Vứt Bỏ
2
Vứt Bỏ
Cost 1 Dấu Ấn Quần Đảo
1
Dấu Ấn Quần Đảo
Cost 1 Con Mồi Của Cai Ngục
1
Con Mồi Của Cai Ngục
Cost 2 Cá Mập Chiến Xa
3
Cá Mập Chiến Xa
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
1
Khai Nhãn
Cost 3 Mộc Phụ Ươm Chồi
2
Mộc Phụ Ươm Chồi
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
2
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Hiểm Họa Biển Sâu
1
Hiểm Họa Biển Sâu
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
1
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 4 Quái Thú Đáy Sâu
2
Quái Thú Đáy Sâu
Cost 4 Maokai
2
Maokai
Cost 4 Thủy Triều Dữ Dội
1
Thủy Triều Dữ Dội
Cost 4 Nhật Ký Thuyền Viên
1
Nhật Ký Thuyền Viên
Cost 5 Quyền Năng Bất Diệt
2
Quyền Năng Bất Diệt
Cost 5 Huyền Nhãn
2
Huyền Nhãn
Cost 5 Lái Đò Neverglade
2
Lái Đò Neverglade
Cost 6 Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
2
Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
Cost 6 Phục Hận
1
Phục Hận
Cost 7 Thủy Quái Gom Xác Tàu
2
Thủy Quái Gom Xác Tàu
Cost 7 Nautilus
2
Nautilus
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Bilgewater Bilgewater
MIDRANGE

all of deep

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: jocho064

2 năm trước