Legends of Runeterra - Deck Gallery

Yasuo
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
2
Cặp Đôi Greenglade
Cost 2 Huyết Đồ
2
Huyết Đồ
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
2
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 2 Bão Kiếm
1
Bão Kiếm
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
2
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 Katarina
2
Katarina
Cost 3 Zed
1
Zed
Cost 4 Ý Chí Ionia
3
Ý Chí Ionia
Cost 4 Yasuo
3
Yasuo
Cost 4 Từ Chối
3
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
3
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
2
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 5 Đòn Quyết Định
1
Đòn Quyết Định
Cost 5 Tiếng Gầm Thị Uy
1
Tiếng Gầm Thị Uy
Cost 6 Đấu Sĩ Ngưu Vương
2
Đấu Sĩ Ngưu Vương
Cost 6 Quái Chiến Ngưu
2
Quái Chiến Ngưu
Cost 7 Yone Truy Phong
2
Yone Truy Phong
Ionia Ionia
Noxus Noxus
CONTROL

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
2

Nick: Sahaloft

1 năm trước