Legends of Runeterra - Deck Gallery

Region
Deck Style
Champion
Reset
# Region Deck Name Deck Style Upvote Nick Date
145
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Ionia Ionia
Pack Yo Bags
Blackbeard
3 tháng trước
144
Noxus Noxus
Freljord Freljord
Bruised by Trolls 2
Blackbeard
3 tháng trước
143
Ionia Ionia
Noxus Noxus
Rapid Mutilation CONTROL 2
Magic Poro
3 tháng trước
142
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
Bilgewater Bilgewater
Discard Mystics TEMPO
???
3 tháng trước
141
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
Bilgewater Bilgewater
True Rush Of Cannons 1
???
3 tháng trước
140
Ionia Ionia
Targon Targon
Stun, Recall Reapeat CONTROL 4
???
4 tháng trước
139
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Freljord Freljord
Ice Scream 1
???
4 tháng trước
138
Noxus Noxus
Freljord Freljord
Wings Of Frozen Blood COMBO 3
???
4 tháng trước
137
Ionia Ionia
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
Targeting Puffcaps To Unleash The Dragon COMBO 1
???
4 tháng trước
136
Freljord Freljord
Targon Targon
Thick Grandpappy TEMPO 2
heyapollo
4 tháng trước
135
Bilgewater Bilgewater
Ionia Ionia
Spell Blaster
Magic Poro
5 tháng trước
134
Noxus Noxus
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Elise UwU AGGRO 4
Moonlight
5 tháng trước
133
Demacia Demacia
FOR THE FALLEN!
heyapollo
5 tháng trước
132
Noxus Noxus
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Son Of A Spider
Mr Spi
5 tháng trước
131
Ionia Ionia
Targon Targon
support the shadows MIDRANGE 6
improvize
5 tháng trước
130
Ionia Ionia
Targon Targon
Support My Cause
Supporter
5 tháng trước
129
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
Freljord Freljord
Puffcap Refrigerator 8
Freez
5 tháng trước
128
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
Freljord Freljord
Puffcap Refrigerator 1
Freez
5 tháng trước
127
Bilgewater Bilgewater
Targon Targon
Advanced Invoke Deep Deck 1
InvokeDeep
5 tháng trước
126
Targon Targon
Quần Đảo Bóng Đêm Quần Đảo Bóng Đêm
Standard Nightfall Deck 2
Average
5 tháng trước