Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 21 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
31,500
VS
Runeterra Shurima
Evelynn
3
Kai'Sa
3
31,100
Lostica
Regions
Freljord 23
Shurima 17
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 12
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 17
Landmark 6
Cost
31,500
Mana Cost
0
8
9
6
6
7
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Mảnh Băng
1
Mảnh Băng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 5 Cuồng Phong
1
Cuồng Phong
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
1
Chôn Vùi Dưới Băng
MN Dont Hush Me
Regions
Shurima 29
Runeterra 11
Champions
Evelynn
3
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 10
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 13
Landmark 1
Cost
31,100
Mana Cost
0
6
9
12
5
4
2
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Cát Tiên Tri
3
Cát Tiên Tri
Cost 2 Sultur
3
Sultur
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Gai Căm Hận
2
Gai Căm Hận
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 4 Evelynn
3
Evelynn
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Cô Độc
1
Cô Độc
Cost 6 Steem
2
Steem
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không