Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 24 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
31,500
VS
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Renekton
3
28,000
Lostica
Regions
Freljord 23
Shurima 17
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 12
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 17
Landmark 6
Cost
31,500
Mana Cost
0
8
9
6
6
7
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Mảnh Băng
1
Mảnh Băng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 5 Cuồng Phong
1
Cuồng Phong
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
1
Chôn Vùi Dưới Băng
loyality
Regions
Shurima 27
Thành Phố Bandle 13
Champions
Akshan
3
Renekton
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
28,000
Mana Cost
0
11
10
7
6
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Kiệt Sức
2
Kiệt Sức
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Đá Tôi Luyện
1
Đá Tôi Luyện
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
2
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
1
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Renekton
3
Renekton
Cost 5 Tùy Phái Tàn Tích
3
Tùy Phái Tàn Tích
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy