Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 25 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
31,500
VS
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Kalista
3
28,800
Lostica
Regions
Freljord 23
Shurima 17
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 12
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 17
Landmark 6
Cost
31,500
Mana Cost
0
8
9
6
6
7
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Mảnh Băng
1
Mảnh Băng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 5 Cuồng Phong
1
Cuồng Phong
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
1
Chôn Vùi Dưới Băng
Just For Fun
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 30
Freljord 10
Champions
Gwen
3
Kalista
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 15
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
28,800
Mana Cost
0
6
11
12
4
0
6
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 2 Lính Gác Avarosa
3
Lính Gác Avarosa
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Biểu Tượng Phai Nhạt
3
Biểu Tượng Phai Nhạt
Cost 2 Sultur
2
Sultur
Cost 3 Mộc Phụ Ươm Chồi
3
Mộc Phụ Ươm Chồi
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Kalista
3
Kalista
Cost 3 Nhạc Trưởng Sương Mù
2
Nhạc Trưởng Sương Mù
Cost 3 Đóng băng Siêu tốc
1
Đóng băng Siêu tốc
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
1
Quái Hút Linh Hồn
Cost 6 Vũ Công Vĩnh Hằng
3
Vũ Công Vĩnh Hằng
Cost 6 Móng Sắc Cuồng Bạo
3
Móng Sắc Cuồng Bạo
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
1
Sự Trỗi Dậy