Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 18 Turns
  • 6 tháng trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
Gwen
3
23,600
VS
Piltover & Zaun Shurima
Kai'Sa
3
Viktor
3
29,000
Flofi
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 26
Noxus 14
Champions
Elise
3
Gwen
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 11
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 26
Spell 8
Cost
23,600
Mana Cost
0
9
14
11
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chứng Điểu Styx
3
Chứng Điểu Styx
Cost 1 Nhện Cưng
3
Nhện Cưng
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhền Nhện Ghê Rợn
3
Nhền Nhện Ghê Rợn
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
2
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
3
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Nhền Nhện Điên Cuồng
3
Nhền Nhện Điên Cuồng
Cost 3 Bóng Đêm Rình Rập
2
Bóng Đêm Rình Rập
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
Dias
Regions
Piltover & Zaun 24
Shurima 16
Champions
Kai'Sa
3
Viktor
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 5
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
29,000
Mana Cost
0
5
9
9
10
3
2
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Bọ Hư Không
2
Bọ Hư Không
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Dư Chấn
3
Dư Chấn
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 4 Viktor
3
Viktor
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
3
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 6 Sứ Giả Bầy Đàn
2
Sứ Giả Bầy Đàn
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không