Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 32 Turns
  • 6 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,000
VS
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Nami
3
Twisted Fate
3
32,800
endea
Regions
Shurima 24
Demacia 16
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 3
Follower 20
Spell 17
Cost
18,000
Mana Cost
0
9
11
10
5
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
1
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Môn Đệ Durand
2
Môn Đệ Durand
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không
CKG 柏木不對稱
Regions
Bilgewater 25
Quần Đảo Bóng Đêm 15
Champions
Nami
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 13
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 7
Spell 27
Cost
32,800
Mana Cost
2
3
9
6
6
5
8
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Ký Ức Phai Nhạt
2
Ký Ức Phai Nhạt
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Quái Yêu San Hô
2
Quái Yêu San Hô
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
1
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
2
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
1
Sự Trỗi Dậy