Holloweggshell
EUROPE

Last updated: 1 giờ trước

Match History

2 ngày trước
68.75%
(11W 5L)
Victory
Ranked
2nd Atk · 31 Turns
1 ngày trước
Demacia Thành Phố Bandle Runeterra
Bard
3
Garen
3
29,700
VS
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
24,900
Victory
Ranked
1st Atk · 22 Turns
1 ngày trước
Demacia Thành Phố Bandle Runeterra
Bard
3
Garen
3
29,700
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
27,300
Victory
Ranked
1st Atk · 20 Turns
1 ngày trước
Demacia Thành Phố Bandle Runeterra
Bard
3
Garen
3
29,700
VS
Piltover & Zaun Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm Freljord Noxus Runeterra
Annie
3
Jhin
3
22,400
Victory
Ranked
2nd Atk · 23 Turns
1 ngày trước
Demacia Thành Phố Bandle Runeterra
Bard
3
Garen
3
29,700
VS
Shurima Thành Phố Bandle Runeterra Targon
Bard
3
Zilean
3
25,500
Defeat
Ranked
1st Atk · 25 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm Targon Freljord Ionia Noxus Runeterra
Annie
3
Jhin
3
22,000
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
24,200
Victory
Ranked
2nd Atk · 14 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm Targon Freljord Ionia Noxus Runeterra
Annie
3
Jhin
3
22,000
Noxus Thành Phố Bandle
Fizz
3
Riven
3
27,100
Victory
Ranked
2nd Atk · 23 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm Targon Freljord Ionia Noxus Runeterra
Annie
3
Jhin
3
22,000
VS
Targon Demacia
Aurelion Sol
3
Shyvana
3
25,600
Victory
Ranked
2nd Atk · 17 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm Targon Freljord Ionia Noxus Runeterra
Annie
3
Jhin
3
22,000
Demacia Targon
Poppy
3
Taric
3
26,300
Defeat
Ranked
2nd Atk · 22 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm Targon Freljord Ionia Noxus Runeterra
Annie
3
Jhin
3
22,000
Quần Đảo Bóng Đêm Freljord
Trundle
3
Tryndamere
2
28,200
Victory
Ranked
2nd Atk · 10 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm Targon Freljord Ionia Noxus Runeterra
Annie
3
Jhin
3
22,000
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
32,400
Defeat
Ranked
2nd Atk · 44 Turns
2 ngày trước
Noxus Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm Targon Freljord Runeterra
Jhin
3
Swain
2
Annie
1
26,900
VS
Ionia Runeterra Thành Phố Bandle Targon
Bard
3
Karma
3
28,100
Victory
Ranked
2nd Atk · 32 Turns
2 ngày trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Lux
3
24,600
Thành Phố Bandle Runeterra Targon
Bard
3
Fizz
3
24,800
Defeat
Ranked
2nd Atk · 31 Turns
2 ngày trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Lux
3
24,600
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Viktor
3
Vi
2
25,600
Victory
Ranked
1st Atk · 19 Turns
2 ngày trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Lux
3
24,600
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Lux
3
24,600
Defeat
Ranked
2nd Atk · 30 Turns
2 ngày trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Lux
3
24,600
Ionia Thành Phố Bandle Runeterra Targon
Bard
3
Zed
3
27,100
Victory
Ranked
1st Atk · 19 Turns
2 ngày trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Lux
3
24,600
VS
Piltover & Zaun Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm Freljord Noxus Runeterra
Annie
3
Jhin
3
22,600
3 ngày trước
75%
(3W 1L)
Victory
Ranked
1st Atk · 31 Turns
2 ngày trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Lux
3
24,600
VS
Bilgewater Noxus
Illaoi
3
Riven
3
23,200
Victory
Ranked
2nd Atk · 19 Turns
2 ngày trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Lux
3
24,600
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Lux
3
24,800
Victory
Ranked
2nd Atk · 20 Turns
2 ngày trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Lux
3
24,600
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Elise
3
14,100
Defeat
Ranked
2nd Atk · 16 Turns
3 ngày trước
Noxus Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm Targon Freljord Runeterra
Jhin
3
Swain
2
Annie
1
26,900
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm Freljord Noxus Runeterra
Annie
3
Jhin
3
22,400