Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 31 Turns
  • 6 tháng trước
Bilgewater Noxus
Gangplank
3
Twisted Fate
3
27,900
VS
Noxus Ionia
Yasuo
3
17,800
takuzon
Regions
Bilgewater 25
Noxus 15
Champions
Gangplank
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 5
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 12
Landmark 3
Cost
27,900
Mana Cost
0
8
9
7
8
6
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
2
Đồ Tể Gai Góc
Cost 2 Thủy Thủ Tàu Dreadway
3
Thủy Thủ Tàu Dreadway
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
2
Bàn Tay Tử Thần
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Gangplank
3
Gangplank
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều
sunnyz
Regions
Ionia 23
Noxus 17
Champions
Yasuo
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 1
HiẾm 20
ThƯỜng 16
Type
Champion 3
Follower 15
Spell 22
Cost
17,800
Mana Cost
0
4
15
6
12
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
2
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
1
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Thu Về
1
Thu Về
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
3
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 2 Bão Kiếm
3
Bão Kiếm
Cost 2 Hậu Đài Viên
2
Hậu Đài Viên
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
2
Kẻ Thạo Phép
Cost 2 Nhện Nhà
2
Nhện Nhà
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Dũng Mãnh
2
Dũng Mãnh
Cost 3 Áo Choàng Ký Ức
1
Áo Choàng Ký Ức
Cost 4 Yasuo
3
Yasuo
Cost 4 Chiến Lược Bài Bản
3
Chiến Lược Bài Bản
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
3
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Ý Chí Ionia
1
Ý Chí Ionia
Cost 6 Đấu Sĩ Ngưu Vương
2
Đấu Sĩ Ngưu Vương
Cost 6 Quái Chiến Ngưu
1
Quái Chiến Ngưu